درباره ما

مهندسین مشاور آباد اندیش در سال 1381 تاسیس شد و در سال 1382 با اخذ رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته طراحی ساختمان‌های مسکونی ، اداری ، تجاری  و خدمات شهری با کادری مجرب آغاز به فعالیت نمود. در این مدت کوتاه توانسته تجارب بسیار خوبی در انجام خدمات مشاوره طراحی و نظارت پروژه های داخل و خارج از کشور کسب نماید که تعداد این پروژه‌ها بالغ بر 100 پروژه به مساحت زیر بنای بیش از 1500000 متر مربع می‌باشد. هم اکنون این مشاور با اخذ پایه یک (1) ساختمان‌های مسکونی ، تجاری ، صنعتی و نظامی و پایه 3 ساختمان‌های آموزشی، ورزشی و بیمارستانی همچنین پایه(3) تخصص طراحی شهری در رشته های شهرسازی و بافت های فرسوده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اخذ پروانه اشتغال حقوقی پایه 1 از وزارت محترم مسکن و شهر سازی به خدمات خود ادامه می‌دهد. همچنین این مشاور در سال 1389 موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت بین المللی ISO 9001-2008  گردیده است که نشان از شایستگی مورد اعتماد این مشاور است. و اکنون نیز دارای گواهینامه صلاحیت بین المللی ISO 9001-2015  می‌باشد.

 دانلود رزومه شرکت مهندسین مشاور آباداندیش