پروژه 1196 واحدی پونک

پروژه 1196 واحدی پونک
کارفرما: شرکت تامین مسکن فرهنگیان کشور
این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی 45000 مترمربع به صورت بلوک های تا 15 طبقه و مطابغ ضوابط طراحی مجتمع های مسکونی استیجاری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان طراحی گردید